Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 3.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 3.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК o прехрамбеним ензимима
  • ПРАВИЛНИК о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
  • ЛИСТА средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
  • ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-6/2015 од 31. марта 2017. године
  • ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-9/2015 од 31. марта 2017. године
ОГЛАСИ

Поделите: