Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 51 od 3.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PRAVILNIK o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 51 od 3.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ugandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ugandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
Ministarstva
  • PRAVILNIK o prehrambenim enzimima
  • PRAVILNIK o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane
  • LISTA sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
Lokalna samouprava
  • REŠENJE o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
  • ZAKLJUČAK o izmeni Zaključka br. III-03-463-6/2015 od 31. marta 2017. godine
  • ZAKLJUČAK o izmeni Zaključka br. III-03-463-9/2015 od 31. marta 2017. godine
OGLASI

Podelite: