Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 50 od 3.6.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 50 od 3.6.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
 • UREDBA o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za univerzitete i fakultete u njihovom sastavu čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/2017. godini
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-3335/2016-1
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-3336/2016-1
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3330/2016-1
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3331/2016-1
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3329/2016-1
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • ODLUKA o utvrđivanju podataka koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju komesara Komesarijata za izbeglice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5019/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5021/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5100/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5242/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Vicekonzulata Republike Italije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Novi Sad” u Novom Sadu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti iz 2015. godine Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2016”
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4872/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4873/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4874/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4919/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5090/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5092/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5095/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5096/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5098/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5114/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5116/2016
 • REŠENJE o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • ZAKLJUČAK o usmeravanju i usklađivanju rada organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 337-5079/2016
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
 • ISPRAVKA Rešenja o poništenju Akta o vrednovanju, izbora, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja postupka istraživanja nesreća i nezgoda u pomorskoj plovidbi
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2016. godinu
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu, IO NBS broj 54
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu, IO NBS broj 55
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o dopuni Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2016. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za članarinu za 2016 godinu
 • ODLUKA o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda za 2016. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, Jugorosgaz a.d. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Gas-Feromont” a.d. Stara Pazova
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Graditelj”, Srbobran
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Kovin-Gas, Kovin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Cyrus Energy d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Ingas, Inđija
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Elgas, Senta
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Suboticagas”, Subotica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Polet, Plandište
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Gas-Ruma”, Ruma
OGLASI

Podelite: