Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 50 od 28.4.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2022. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 50 od 28.4.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • ODLUKA o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-9/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-10/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-11/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-12/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-9/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-10/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-11/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-12/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 223-13/22
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7951/2015 i izdvojena mišljenja sudija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0444/21-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2022. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2022. godinu
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 250/22
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 251/22
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 252/22
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 253/22
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana” Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace” Subotica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans”, Subotica
 • REŠENJE o razrešenju direktora JKP „Bioktoš” Užice
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bioktoš” Užice
OGLASI

Podelite: