Објављен „Службени гласник РС“ број 50 од 28.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 50 од 28.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 223-13/22
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7951/2015 и издвојена мишљења судија
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0444/21-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 250/22
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 251/22
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 252/22
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 253/22
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана” Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце” Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈКП „Биоктош” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Биоктош” Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: