Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 25.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2016. године
 • ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2016. години
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2016. години
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2016. до 31. децембра 2016. године
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 25.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник
 • Републике УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Словенији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне развојне агенције у 2017. години
 • УРЕДБА о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја на пристаништу за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима
 • УРЕДБА о начину постепеног искључивања из пловидбе танкера без двоструке оплате
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије и Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за председника и чланове Савета Агенције за енергетику Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за транспорт опасног терета у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Средњобанатског управног округа са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Више пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању члана Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Београдске филхармоније — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Београдске филхармоније — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Торонту, Канада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-254/2017
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-256/2017
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-258/2017
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-259/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о изгледу службеног одела царинских службеника
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек на животну средину
Уставни суд
 • ОДЛУКА о избору председника Уставног суда
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-46/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-48/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-1/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
 • ПРАВИЛА о изменама и допунама Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2016. године
 • ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2016. години
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2016. години
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2016. до 31. децембра 2016. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: