Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 5 od 22.1.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 5 od 22.1.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2020.
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-385/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-387/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-389/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-392/2020
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju Standardnih ugovornih klauzula
Druge organizacije
 • SPORAZUM o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu umnožavanja i stavljanja primeraka muzičkih dela u promet
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • ISPRAVKA Tarife naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela na koncertima, muzičkim festivalima i muzičko-zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i političkim manifestacijama i u komercijalnim prostorima kao i po osnovu predstavljanja kao javnog saopštavanja scenskih dela uživo pred publikom
OGLASI

Podelite: