Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 8.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 8.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН o науци и истраживањима
 • ЗАКОН о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина
 • ЗАКОН о комуналној милицији
 • ЗАКОН о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Фонду за солидарну помоћ
 • ПРАВИЛНИК о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу потврде о здравственој исправности (енг. Health Certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free Sale Certificate) предмета опште употребе
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ДОПУНА Јавнобележничке тарифе
 • ИСПРАВКА Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
 • ПРАВИЛНИК о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације овлашћених лица Дирекције за железнице
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: