Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 49 od 8.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 49 od 8.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o nauci i istraživanjima
 • ZAKON o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina
 • ZAKON o komunalnoj miliciji
 • ZAKON o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Fondu za solidarnu pomoć
 • PRAVILNIK o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja
 • PRAVILNIK o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • PRAVILNIK o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • DOPUNA Javnobeležničke tarife
 • ISPRAVKA Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice
 • PRAVILNIK o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici
 • PRAVILNIK o obrascu službene legitimacije ovlašćenih lica Direkcije za železnice
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: