Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 49 od 14.5.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • NAREDBA o dopuni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • ODLUKA o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 49 od 14.5.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • ZAKON o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Surinam, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Belizeu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Komonveltu Dominici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu upravljanja, održavanja i korišćenja informacionog sistema u šumarstvu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica
 • NAREDBA o dopuni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije zlata na istražnom prostoru „Potaj Čuka – Tisnica” na životnu sredinu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom
 • ODLUKA o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad pružaocem usluga povezanih s virtuelnim valutama i izdavaocem i imaocem virtuelnih valuta
 • ODLUKA o sadržini Registra pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama i bližim uslovima i načinu vođenja tog registra
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta
 • ODLUKA o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama koji drži novčana sredstva, odnosno virtuelne valute korisnika
 • ODLUKA o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi
 • ODLUKA o uslovima upravljanja informaciono-komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
OGLASI

Podelite: