Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 31.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 31.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2928/2020
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности јавног извршитеља
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2020. године
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-204/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-205/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-206/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-207/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-208/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-209/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-210/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-211/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-212/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-213/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-214/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-215/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-216/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-217/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-218/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-219/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-220/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-221/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-222/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-223/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-224/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-225/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-226/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-227/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-228/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-229/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-230/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-231/2020-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-232/2020-1

Поделите: