Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 28.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о забрани извоза лекова (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 28.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
  • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о забрани извоза лекова
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

Поделите: