Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 15.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 15.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о судијама
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Привредног апелационог суда
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку
 • ОДЛУКА о избору члана Високог савета судства
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о избору на функцију Тужиоца за ратне злочине
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 — УС и 96/15)
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хаити, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хаити, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ o упису у Регистар произвођача дувана
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО о додатним условима за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте и средства обезбеђења за ускладиштене обавезне резерве код енергетских субјеката
 • УПУТСТВО о изменама Упутства о додатним условима за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте и средства обезбеђења за ускладиштене обавезне резерве код енергетских субјеката
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Власотинце
ОГЛАСИ

Поделите: