Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 47 od 15.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 47 od 15.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku
 • ODLUKA o izboru člana Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o izboru na funkciju Tužioca za ratne zločine
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu
 • ODLUKA o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 — US i 96/15)
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Haiti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Haiti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Bahrein, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kuvajtu
Ministarstva
 • REŠENJE o upisu u Registar proizvođača duvana
Drugi državni organi i državne organizacije
 • UPUTSTVO o dodatnim uslovima za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sredstva obezbeđenja za uskladištene obavezne rezerve kod energetskih subjekata
 • UPUTSTVO o izmenama Uputstva o dodatnim uslovima za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sredstva obezbeđenja za uskladištene obavezne rezerve kod energetskih subjekata
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod”, Vlasotince
OGLASI

Podelite: