Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 15.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 15.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору гувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције
 • ОДЛУКА о избору председника судова
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризу
Влада
 • УРЕДБА о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
 • ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Филмског центра Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5623/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5632/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5633/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5604/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5606/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5607/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5608/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5609/2018
 • РЕШЕЊЕ оутрђиваљу јавног интереса, 05 број 465-5399/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивњу јавног интереса, 05 број 465-5558/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о допуни Годишњег програма рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/198
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/220
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/267
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/407
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/603
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/787
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођења Регистра професионалних управника
ОГЛАСИ

Поделите: