Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 46 od 15.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 46 od 15.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru guvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije i pri Unesko u Parizu
Vlada
 • UREDBA o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u gradu Bouzmanu (Bozeman), savezna država Montana, Sjedinjene Američke Države
 • ODLUKA o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u gradu Bouzmanu (Bozeman), savezna država Montana, Sjedinjene Američke Države
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5623/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5632/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5633/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-5604/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-5606/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-5607/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-5608/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-5609/2018
 • REŠENJE outrđivalju javnog interesa, 05 broj 465-5399/2018
 • REŠENJE o utvrđivnju javnog interesa, 05 broj 465-5558/2018-1
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o dopuni Godišnjeg programa rada Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
Ministarstva
 • PRAVILNIK o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 • PRAVILNIK o postupku za predlaganje i imenovanje članova Saveta korisnika Nacionalnog parka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/198
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/220
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/267
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/407
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/553
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/603
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/787
 • REŠENJE o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o izmenama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja Registra profesionalnih upravnika
OGLASI

Podelite: