Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 46 od 12.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2017. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 46 od 12.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti
 • ODLUKA o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Univerziteta u Nišu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma”
 • ODLUKA o otvaranju Kulturnog centra Republike Srbije u Pekingu, Narodna Republika Kina
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”
 • REŠENJE o razrešenju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za finansijski nadzor Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Skupštini preduzeća za zastupanje i hidrograđevinski inženjering „Hidrozavod” DP, Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda „Metohija”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Frankfurtu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Frankfurtu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Vipavi, Republika Slovenija
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Kneževini Monako
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine „Centralni administrativni distrikt” grada Moskve, Ruska Federacija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4275/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4267/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4268/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4269/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4270/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4271/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
 • REŠENJE o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-77/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-12/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-87/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2645/2015
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, A broj 474/17
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, A broj 479/17
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 39611/08, Ković i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2017. godine
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2016. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Revidovanog regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona na životnu sredinu
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode Lisine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bela Crkva
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Dunav Veliko Gradište”, Veliko Gradište
OGLASI

Podelite: