Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 45 od 6.5.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 45 od 6.5.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda Ravanica d.o.o. Ćuprija
 • REŠENJE o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4284/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4368/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i grada Kirchheim unter Teck, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o potvrđivanju sporazuma o saradnji i prijateljstvu između grada Beograda, Republika Srbija i grada Berna, Švajcarska Konfederacija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3875/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3876/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4112/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4255/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4249/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4251/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4250/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4253/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4360/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4194/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4372/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4424/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4254/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4425/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4536/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4537/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4538/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4539/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4174/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4197/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4198/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/302
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/137
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/283
 • REŠENJE o prestanku obavljanja delatnosti izvršitelja
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 294-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 294-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 294-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 294-4/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-59/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-64/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-82/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-84/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-91/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-92/2016-01
Republička izborna komisija
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu
 • ODLUKA o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar — 31. decembar 2015. godine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o ovlašćenju
 • LISTA najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-339/2016-1
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence za 2016. godinu
OGLASI

Podelite: