Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 16.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 16.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију
Влада
 • УРЕДБА о оснивању Канцеларије за јавну и културну дипломатију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, техолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета председника Владе
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-3/24
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44173/16, Поштић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2024. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈП Елгас Сента
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница

Поделите: