Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 45 od 13.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 45 od 13.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o posebnim zahtevima za stabilitet ro-ro putničkih brodova
 • ODLUKA o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Sevilji, Kraljevina Španija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5180/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-5181/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5179/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5182/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5313/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5314/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-5315/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekućee budžetske rezerve 05 broj 401-5343/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstavatekuće budžetske rezerve 05 broj 401-5373/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5171/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5173/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5238/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5239/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5242/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5243/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5244/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5245/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5246/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5247/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama statuta Kliničko-bolničkog centra Zemun–Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura Železnice Srbije” Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda „Metohijaˮ, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji
 • REŠENJE o upisu u Registar proizvođača duvana
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE Direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0220/2017-08
 • REŠENJE Direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0250/2017-08
 • INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
Druge organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca
OGLASI

Podelite: