Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 31.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 31.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-9/2023
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Библиотеке града Београда
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Библиотеке града Београда
 • РЕШЕЊЕ о исправци грешке у Одлуци о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-2/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Жабаљ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ”, Жабаљ
ОГЛАСИ

Поделите: