Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 44 od 31.5.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 44 od 31.5.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o platama policijskih službenika
 • ODLUKA predsednika Vlade 01 broj 035-00-9/2023
 • ISPRAVKA Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti direktora Biblioteke grada Beograda
 • REŠENJE o imenovanju direktora Biblioteke grada Beograda
 • REŠENJE o ispravci greške u Odluci o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-1/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 341-2/23
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Žabalj
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod opštine Žabalj”, Žabalj
OGLASI

Podelite: