Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 23.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 23.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Републичка изборна комисија
  • ИСПРАВКА Одлуке о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
ОГЛАСИ

Поделите: