Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 19.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 19.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
 • ПРАВИЛНИК о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1908/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1906/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1937/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1905/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1907/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1904/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1856/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1902/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1903/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1864/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1899/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1911/2019-01 
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1912/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1743/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1897/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1909/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1910/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1916/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-15/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА Државног веће тужилаца А број 358/19
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0367/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0378/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0483/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0530/18-11
ОГЛАСИ

Поделите: