Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 43 od 19.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 43 od 19.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • PRAVILNIK o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
 • PRAVILNIK o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1908/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1906/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1937/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1905/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1907/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1904/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1856/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1902/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1903/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1864/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1899/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1911/2019-01 
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1912/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1743/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1897/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1909/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1910/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1916/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-12/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-14/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-15/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA Državnog veće tužilaca A broj 358/19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0367/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0378/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0483/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0530/18-11
OGLASI

Podelite: