Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 21.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 21.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Privrednog društva za pružanje komunalnih i drugih usluga „Energetika i održavanje” d.o.o.Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za restituciju po finansijskim izveštajima za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izuzimanju iz mreže „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. deonice pruge Državna granica — Bijeljina
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini
Pravosuđe
 • POSLOVNIK o izmenama i dopunama Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu, IO NBS broj 49
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu, IO NBS broj 50 Republička izborna komisija
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ISPRAVKA Odluke o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-2183/2016
OGLASI

Podelite: