Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 27.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 27.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о биомедицински потпомогнутој оплодњи
  • ЗАКОН о трансфузијској медицини
Влада
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2016. годину
  • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 337-3633/2017
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање делатности пружања хигијенских услуга, као и начину спречавања и преношења заразних болести
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-58/2017-1
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2017. године
  • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2017. године
Друге организације
  • ПРАВИЛНИК за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама сопственика
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

Поделите: