Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 19.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 19.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 275-1/16
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 275-2/16
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица
ОГЛАСИ

Поделите: