Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 4 od 25.1.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2018. godine
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • PRAVILNIK o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 4 od 25.1.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • UREDBA o izmeni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini
 • ODLUKA o utvrđivanju naselja Cerak — Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu za prostornu kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Doma Radničke komore u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije
 • ODLUKA o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business”
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za analizu i davanje predloga i mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti taksi prevoza
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta „Jadar”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Istorijskog muzeja Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Istorijskog muzeja Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o izuzimanju iz mreže „Infrastruktura železnice Srbijeˮ a.d. deonice pruge državna granica — Bijeljina
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u sportskom ribolovu, u Novom Sadu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u fudbalu, u Beogradu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u preciznom sletanju paraglajderom, u Vršcu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije, u Beogradu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva Evrope za mlađe seniore U23 u rvanju u olimpijskim disciplinama, u Novom Sadu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u snukeru, u Beogradu 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog kendo prvenstva, u Beogradu 2019. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-334/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-347/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-529/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-333/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-336/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-338/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-342/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-346/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-349/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-463/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-468/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-525/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-332/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-337/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-341/2019
 • REŠENJE Vlade 05 broj 465-462/2019
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima
 • PRAVILNIK o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte
 • PRAVILNIK o izradi medicinskog sredstva u zdravstvenoj ustanovi
 • PRAVILNIK o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-795/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-796/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-800/2018-09
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 31-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 31-2/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-138/2017
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-6666/2016 i izdvojeno mišljenje sudija
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu rusinske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ruske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PROGRAM Fonda za razvoj Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0232/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0350/17-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2018. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora KJP „Zlatibor” iz Čajetine
OGLASI

Podelite: