Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 4 od 22.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 4 od 22.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • NACIONALNA STRATEGIJA za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2737/2013
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkom pregledu železničkih vozila
 • PRAVILNIK o istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama
 • PRAVILNIK o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan preuzimanja mernih uređaja i merno-regulacionih stanica na distributivnom sistemu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju osnovice i stope i načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Niš u 2016. godini
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav”, Arilje REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav”, Arilje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, FDS d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd — Zemun
 • ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju visine članarine, osnovici na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac za 2016. godinu
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Negotin
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ingas”, Inđija
OGLASI

Podelite: