Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 15.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 15.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Аранђеловац и Бор
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4078/15, Рабија Фејзић и други против Србије
Локална самоуправа
  • РЈЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Градац” из Тутина

Поделите: