Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 4 od 15.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 4 od 15.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda
  • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština Aranđelovac i Bor
Pravosuđe
  • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 4078/15, Rabija Fejzić i drugi protiv Srbije
Lokalna samouprava
  • RJEŠENJE o imenovanju direktora JKSP „Gradac” iz Tutina

Podelite: