Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 6.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 6.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Того, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
Влада
 • УРЕДБА о царинским поступцима и царинским формалностима
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума–Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за предходно напрезање
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката на територији града Крагујевца
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-9/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-10/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-11/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-12/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-13/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-14/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-15/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-16/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-17/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-18/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-19/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-20/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-21/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-22/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-23/19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1948/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1949/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1950/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1942/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1943/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1944/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1945/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1946/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1947/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији

Поделите: