Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 39 od 6.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 39 od 6.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Togo, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Abudži
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvineji Bisau, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Alžiru
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvineji Bisau, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Alžiru
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Alžiru
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Alžiru
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji
Vlada
 • UREDBA o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad-Ruma–Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac–Loznica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata na teritoriji grada Kragujevca
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 216-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-5/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-6/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-7/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-8/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-9/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-10/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-11/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-12/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-13/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-14/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-15/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-16/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-17/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-18/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-19/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-20/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-21/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-22/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 322-23/19
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1948/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1949/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1950/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1942/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1943/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1944/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1945/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1946/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1947/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • LISTA avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničeno letenje u Evropskoj uniji

Podelite: