Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 39 od 15.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 39 od 15.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 73
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 74
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona „Stolice”
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM — RIO 2016”
 • UREDBA o izmeni i dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju zamenika direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Direktora direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija
 • REŠENJE o ustupanju, bez naknade, Srpskom pravoslavnom Manastiru Sv. Joakim i Ana, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3736/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3908/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrsti, sadržini i načinu vođenja isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata
 • PRAVILNIK o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije
 • PRAVILNIK o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 220-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 220-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 220-4/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 220-5/16
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • STATUT Razvojne agencije Srbije
 • PRAVILNIK o pružanju usluga informisanja vazduhoplova u letu i upotrebi izraza na srpskom jeziku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2016. godine
 • ISPRAVKA Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Druge organizacije
 • STATUT Privredne komore Srbije
 • PRAVILNIK o načinu vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika
 • ODLUKA o izmeni Osnivačkog akta Preduzeća za zaštitu imovine i održavanje objekata „Kolubara — Usluge” d.o.o. Lazarevac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Interklima d.o.o. Vrnjačka Banja
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Polet, Plandište
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Usluge i održavanje”, Žabalj
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje”, Pančevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo”, Kačarevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Starčevac”, Starčevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Stambeno”, Ruma
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Vodovod i kanalizacija”, Grocka
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Niskogradnja”, Užice
OGLASI

 

Podelite: