Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 38 od 31.5.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o carinskim povlasticama
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 38 od 31.5.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o carinskim povlasticama
 • UREDBA o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
 • UREDBA o kriterijumima za kategorizaciju javnih puteva
 • UREDBA o brodskim pogonskim mašinama
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd–Niš
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad — Ruma — Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac–Loznica
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
 • ODLUKA o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2020. godini
 • ODLUKA o osnivanju Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija
 • ODLUKA o osnivanju Akademije strukovnih studija Južna Srbija
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i sekretara Pregovaračke grupe za politiku konkurencije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i sekretara Pregovaračke grupe za politiku konkurencije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” d.o.o. Zrenjanin za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju zaduženja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Priprema za delovanje u nesrećama — obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta za delovanje u nesrećama — 2019. godina”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Palilula, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Žagubica, Republika Srbija i opštine Šamac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5435/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5438/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5437/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5459/2019
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/2041
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/321
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/368
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/612
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/613
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/643
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/644
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/645
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/646
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/647
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/648
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/705
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/822
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/823
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2019/830
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2017. godinu
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2017. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3201/2015 i izdvojeno mišljenje sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2019. godine
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za državne organe
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: