Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 21.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 21.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о престанку функције Заштитника грађана
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 92
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 93
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 94
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 95
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 96
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 97
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 98
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима уписника бродова и пловила у градњи и помоћних књига, обрасцима докумената који чине регистар трајног записа о броду, као и обрасцима предлога за привремени упис и испис поморског брода из међународног уписника поморских бродова
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легитимације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на свом 58. заседању октобра 2016. године
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-257/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-216/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-218/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-243/2017-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 41698/06, Фахрудин Муратовић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 5591/10, Милица Ђорђевић и други против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стандард”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: