Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 38 od 21.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 38 od 21.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o prestanku funkcije Zaštitnika građana
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 92
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 93
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 94
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 95
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 96
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 97
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 98
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascima upisnika brodova i plovila u gradnji i pomoćnih knjiga, obrascima dokumenata koji čine registar trajnog zapisa o brodu, kao i obrascima predloga za privremeni upis i ispis pomorskog broda iz međunarodnog upisnika pomorskih brodova
 • PRAVILNIK o upisu učenika u srednju školu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na svom 58. zasedanju oktobra 2016. godine
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-257/2015
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-216/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-218/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-243/2017-01
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41698/06, Fahrudin Muratović protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 5591/10, Milica Đorđević i drugi protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt”, Bačka Palanka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard”, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: