Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 13.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 13.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године

Поделите: