Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 20.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 20.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о обрасцу дозволе за каботажу и обрасцима појединачних, временских и посебних дозвола
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
  • ПРАВИЛНИК о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у FADN систему
Републичка изборна комисија
  • ИЗВЕШТАЈ о коначним резултатима избора за председника Републике

Поделите: