Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 11.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
 • UREDBA o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
 • ODLUKA o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu na poslodavce koji nisu članovi Unije poslodavaca Srbije i koji nisu učestvovali u njegovom zaključenju
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 11.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • UREDBA o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
 • UREDBA o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • UREDBA o dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2018/2019. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2018/2019. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2018/2019. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2018/2019. godini
 • ODLUKA o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu na poslodavce koji nisu članovi Unije poslodavaca Srbije i koji nisu učestvovali u njegovom zaključenju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Gora
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u gradu Žuiz đi Fora, Federativna Republika Brazil
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu solidarnosti
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija, 05 broj 023-4236/2018
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija, 05 broj 023-4234/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4339/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4340/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4341/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4342/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4359/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4361/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4362/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4363/2018
Ministarstva
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica-
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o letačkom osoblju
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac”, Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
OGLASI

Podelite: