Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 36 od 8.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

 

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 36 od 8.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 71
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 72
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Direktora direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg programa o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana o izmenama i dopunama Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na godišnje finansijske izveštaje Agencije za restituciju za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Transnafta”, Pančevo za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3881/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3882/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3884/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3886/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Kajakaškog saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva za seniore
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Rvačkog saveza Srbije za organizovanje Prvenstva Evrope za seniore
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3383/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3878/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3747/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3498/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • PRAVILNIK o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 173-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 173-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 173-4/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-106/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-107/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-108/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-46/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-57/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-58/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Standard”, Ada
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-1946/2016
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-1988/2016
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina British American Tobacco SEE d.o.o Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin”, Beočin
OGLASI

Podelite: