Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 9.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 9.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте
  • ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2017. години

Поделите: