Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 9.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 9.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu
Ministarstva
  • PRAVILNIK o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte
  • LISTA biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2017. godini

Podelite: