Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 8.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 8.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године
 • ЗАКОН о музејској делатности
 • ОДЛУКА о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Неготину, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Новом Пазару
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Габон, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Габон, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Конго
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021–2027. године на животну средину
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 23. април 2021. године
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

Поделите: