Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 8.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 8.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine
 • ZAKON o muzejskoj delatnosti
 • ODLUKA o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gabon, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Luandi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gabon, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Luandi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Kongo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021–2027. godine na životnu sredinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije
 • REŠENJE o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 23. april 2021. godine
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd

Podelite: