Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 5.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 5.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2016. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-1/16
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
 • ODLUKA o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2016. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Vrbas-gas”, Vrbas
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Kovin-gas, Kovin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Suboticagas”, Subotica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Javno preduzeće „Gas”, Temerin
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o., Beograd
OGLASI

Podelite: