Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 4.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 4.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0700/16-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0668/18-11
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Ђунис”, Уб

Поделите: