Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 33 od 4.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • NAREDBA o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 33 od 4.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • NAREDBA o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0700/16-11
  • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0668/18-11
Lokalna samouprava
  • REŠENJE o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća „Đunis”, Ub

Podelite: