Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 3.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 3.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • СТРАТЕГИЈА развоја мрежа нове генерације до 2023. године

Поделите: